Welkom op de website van Stichting AED Gemeente Ede

Doel van de stichting

Het beheren, onderhouden, vervangen in stand houden van openbare AED’s die 24 uur per dag en 7 dagen in de week beschikbaar zijn in de gemeente Ede.
De Stichting is opgericht op 26 juli 2018.

Waarom

Er zijn in Ede veel burgerinitiatieven geweest voor aanschaf van een AED welke 24 uur per dag en 7 dagen in de week beschikbaar zijn.

In Nederland worden dagelijks een 300 mensen in Nederland getroffen door een acute circulatiestilstand dat wil zeggen een stilstand van de bloedsomloop in de volksmond ook wel hartstilstand genoemd. Dit komt altijd onverwachts en kan overal gebeuren; Thuis, op het werk, tijdens het sporten, of op vakantie. Ook voor u bestaat een niet geringe kans dat u ooit geconfronteerd wordt met iemand die een acute ademhalings- of circulatiestilstand krijgt.

Is er dan niemand in de directe omgeving die hulp kan bieden dan heeft die persoon weinig kans op overleven. Bij een stilstand in de bloedsomloop is snel handelen van levensbelang.

Tijdens de eerste minuten na een hartstilstand staat het hart doorgaans nog niet stil, maar beweegt het alleen in een ongecoördineerd ritme (het zgn. fibrilleren). Daardoor kan het bloed niet meer goed worden rondgepompt.

De elektroshocks van een AED helpen het normale ritme te herstellen. Bij een alarmering van 112, rukken er twee ambulances en politie uit omdat het steeds moeilijker wordt om de vastgestelde aanrijtijd te halen dit door drukte en verkeersdrempels enz.

Bij circulatiestilstand brengt een AED de circulatie op gang en houdt reanimatie (hartmassage en beademing ) de bloedsomloop op gang.

Dit vergroot de kans op overleven. Uit onderzoek blijkt dat elk jaar bij de inzet van een AED en een burgerhulpverlener er in Nederland per jaar vele levens worden gered!

De stichting AED gemeente Ede wil samen met de inwoners de gemeente Ede “hartveilig” maken. U doet toch mee!

Meld u als burgerhulpverlener aan
Om mensen die getroffen worden door een hartstilstand een zo groot mogelijke kans te bieden om te overleven, is snelle en doeltreffende hulp letterlijk van levensbelang. De eerste zes minuten zijn daarbij cruciaal.
Het is net zo noodzakelijk een fijnmazig netwerk op te zetten. Dat betekent dat er een goed oproepsysteem is en dat er voldoende mensen beschikbaar zijn die de juiste actie kunnen ondernemen.
Zij kunnen direct 112 bellen, starten met reanimatie en de AED toepassen. Werk mee aan een hartveilige omgeving.