Wat is een AED?

Algemene informatie

AED staat voor Automatische Externe Defibrillator. Met een AED kan men een elektrische schok aan het hart toedienen. Door middel van een stroomstoot kan een hart met een ritmestoornis weer een normaal ritme krijgen.

Waarom heb ik een AED Nodig?

Een AED vergroot de overlevingskans van een slachtoffer met een levensbedreigende circulatiestilstand aanzienlijk. Hoe eerder de reanimatie (hartmassage en beademen) en defibrillatie bij een slachtoffer worden toegepast, des te groter de overlevingskans. Met een AED die snel bij het slachtoffer aanwezig is, kan al een schok worden gegeven voordat de ambulance is gearriveerd.

Wat is een hartstilstand?

Hartstilstand of een plotse dood is meestal het gevolg van hartritmestoornissen waarbij de pompfunctie van het hart stopt. Hierdoor krijgen de spieren en organen geen zuurstof meer, wat ernstige gevolgen kan hebben en zelfs tot de dood leidt indien geen onmiddellijke hulp geboden wordt om het hart opnieuw te starten. De term kan verwarrend zijn, aangezien het hart niet altijd effectief stopt met kloppen, soms juist zeer snel en chaotisch trilt of fibrilleert. Het hart zelf stopt dus niet altijd met kloppen, maar de hartfunctie – bloed rondpompen – stopt wel (bron: www.mijnhartritme.be).

Hoe werkt een AED

Nadat twee zelfklevende elektroden op de ontblote borst van het slachtoffer zijn aangebracht begint de AED met een analyse van het hartritme. Indien er sprak is van ventrikelfibrillatie (chaotisch trillen van het hart) zal de AED aangeven dat het noodzakelijk is om een stroomstoot aan het hart toe te dienen. De schok wordt (automatisch of na een druk op de knop) aan het hart toegediend. Het doel is om het fibrilleren te stoppen waardoor het hart zijn normale ritme kan oppakken.

Hoe groot is de overlevingskans bij gebruik van een AED?

Indien een hulpverlener met een AED binnen 2 minuten de eerste stroomstoot toedient, is de overlevingskans tot 80%. De kans op overleven daalt met ca. 10% per minuut als defibrilleren wordt uitgesteld.